Accentus-vymáhanie pohľadávok

Volajte: +421 917 555 888

Slovensky  English

Vitajte na stránkach spoločnosti Accentus

Najľahší spôsob, ako sa v súčasnosti dostať k finančným prostriedkom, je získať od svojich dlžníkov späť tie vlastné. Ak Vaša spoločnosť eviduje pohľadávky po splatnosti, čo ohrozuje i likviditu Vašej spoločnosti, resp. bráni jej ďalšiemu rozvoju, naša spoločnosť Vám ponúka svoje profesionálne služby založené na skúsenostiach a efektivite vymáhania pohľadávok voči rozsiahlemu portfóliu dlžníkov.

Naším hlavným cieľom je zbaviť Vás nutnosti zdĺhavej a nákladnej komunikácie s Vašimi neplatičmi a umožniť Vám tak sústrediť všetky Vaše prostriedky na hlavný predmet Vašej činnosti.

Výhodou takéhoto riešenia je okrem iného aj skutočnosť, že výška províznej odmeny a teda výška Vašich nákladov na vymoženie pohľadávok je závislá výhradne od nami vymoženej sumy.

Z vyššie uvedených dôvodov si dovoľujeme ponúknuť Vám naše služby pri riešení Vašich vlastných pohľadávok a veríme, že prípadná spolupráca povedie k obojstrannej spokojnosti a k Vašim lepším pracovným úspechom.

Pre lepšiu identifikáciu Vašich potrieb privítame možnosť osobného stretnutia s prerokovaním konkrétneho spôsobu vzájomnej spolupráce.

S úctou

Vedenie spoločnosti Accentus s. r. o.

 

                                                                                                                                                                                   Page is hosted by ENAHOST

Copyright Accentus s.r.o. | Akékoľvek kopírovanie materiálu zverejneného na týchto stránkach bez súhlasu majiteľa je zakázané.