Accentus-vymáhanie pohľadávok

Volajte: +421 917 555 888

Slovensky  English

Ponuka služieb našej spoločnosti

Cieľom našej spoločnosti je poskytovanie komplexných služieb v  oblasti spravovania pohľadávok na celom území Slovenska, ktorých výsledkom je dosiahnutie účinného vymoženia pohľadávok.

Poskytovanie komplexných služieb správy pohľadávok v sebe zahŕňa najmä nasledovné služby:

  • Odkupovanie pohľadávok
  • Vypracovanie analýzy pohľadávok a posúdenie právneho základu pohľadávky
  • Mimosúdne vymáhanie pohľadávok
  • Súdne vymáhanie pohľadávok
  • Exekučne vymáhanie
  • Podanie a zastupovanie klienta v konkurznom konaní
  • Právne poradenstvo

Celý postup vymáhania sa zakladá na dôslednom dodržiavaní zákonov a v žiadnom ohľade neprekračuje etické princípy.

Copyright Accentus s.r.o. | Akékoľvek kopírovanie materiálu zverejneného na týchto stránkach bez súhlasu majiteľa je zakázané.